O mnie

Aleksandra Gil – trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikat FEZiP), autor warsztatów diagnostyczno-profilaktycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami behawioralnymi wynikających z nadmiernego korzystania z nowych technologii, czyli świata ekranów. Instruktor grafomotoryki I i II stopnia, prowadzi diagnozy i trening umiejętności grafomotorycznych. Odznaczona brązowym Krzyżem Zasługi  w 2021 r. za badania, raporty oraz edukację dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Autor poradników i artykułów z dziedziny wychowania i zdrowego rozwoju psycho-fizycznego, koordynator projektów edukacyjno-badawczych, ekspert m.in. kampanii „Chroń dziecko, bo kochasz”, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Scroll to Top